Autoliising

Autoliisingu väljastamisel on sõiduk tagatiseks vara, mis antakse üle võlausaldajaorganisatsioonile raha tagastamise tagatisena. See on kasulik nii kliendile, kes saab vajaliku raha madala intressiga, kui ka finantsorganisatsioonile, kellel on õigus auto konfiskeerida laenu mittemaksmise korral.

Autoliisinguga tagatud laenuvõimalused

Kõige levinumad autoliisingu võimalused on sõidukite tagatisel antav laen ja sõiduki registreerimistunnistuse tagatisel antav laen. Esimesel juhul antakse sõiduk üle pangale või pandimajale ja parkitakse tasulises parklas kuni laenu tagasimaksmiseni. Autoliising on saadaval madalama intressimääraga ja väiksemate nõuetega masina seisukorra suhtes. Teisel juhul saab krediidiasutus ainult sõiduki passi ja see jääb omaniku käsutusse. See variant on mugav, sest masina omanik jätab endale õiguse seda kasutada. Sellisel juhul seab sõiduki registreerimistunnistuse pantimine mitmeid piiranguid. Seega kaotab omanik õiguse autot müüa või annetada ning on kohustatud andma pangale või pandimajale auto varivõtmed.

Autoliisingu üksikasjad

Autoliisingu summa ja tingimuste kindlaksmääramiseks loob laenuandja spetsiaalse komisjoni, kuhu kuuluvad krediidiasutuse ja kindlustusseltsi spetsialistid. Nende töö tulemused määravad kindlaks tagatise suuruse.

Peaaegu kunagi ei ületa see 70% masina maksumusest. Mõned pandimajad pakuvad erinevalt pankadest võimalust lepingu pikendamiseks, kui laenuvõtja ei suuda nõutud summat ettenähtud aja jooksul tagastada.

Otsuse sularaha laenu andmise kohta auto tagatisel teeb krediidiasutus 24 tunni jooksul. Pankade laenuperiood ei ületa sageli 12 kuud, pandimajad võivad kokkuleppel kliendiga pikendada laenu pikemaks ajaks.

Üksikisik võib võtta laenu, jättes oma auto tagatiseks, 12-17%. Enamik krediidiorganisatsioone annab oma klientidele õiguse autoliisingu ettemaksuks koos intressi ümberarvestamisega laenuvõtjale.

Autoliisingu tagasimaksmise tingimused

Laenuleping võib sisaldada erinevaid tingimusi autoliisingu tagasimaksmiseks. Kõige soodsamaid pakkumisi teevad suured autopantlad, mis nõuavad intressi maksmist ainult laenu tegeliku kasutuspäeva eest, annavad õiguse võla ennetähtaegsele tagasimaksmisele ja sõiduki ennetähtaegsele ostmisele ilma trahvi maksmata. Erinevate pankade ja pandimajade autoliisingu tingimused võivad oluliselt erineda ning esmapilgul atraktiivsed pakkumised osutuvad sageli lisamaksete tõttu ebasoodsaks. Nii ei sisalda paljud ettevõtted teenuste hinda auto hindamist, samuti kindlustuse summat ja tema parklas viibimise maksumust.

Autoliisingulepingu omadused

laenu

saada

Autoliisingulepingus on kirjas kõik sõiduki laenuks andmise tingimused. Eelkõige on seal märgitud laenu kestus, kas lepingut saab pikendada, kuidas saab võlga tagasi maksta, kas laenu ennetähtaegne lõpetamine on lubatud, kas on võimalik anda laenu volituse alusel tagatise õigusega ja kelle kulul viiakse läbi auto hindamine. Pärast lepingu allkirjastamist on vaja sõlmida ka sõiduki üleandmise ja vastuvõtmise tõend. Sellisel juhul tuleb lepingus loetleda tingimused, mille alusel hüvitatakse kliendile tekitatud kahju, kui krediidiasutus hooldab autot ebakorrektselt.